Katecheza dorosłych

 

Katecheza dorosłych, w formie lectio divina, odbywa się raz w miesiącu,

w piątek po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.45) w auli.

 

************************

 

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) –jest jednym ze sposobów czytania Pisma św. prowadzących do lepszego poznania Boga i Jego zbawczych planów w Jezusie Chrystusie, także w odniesieniu do naszego osobistego życia. To czytanie i rozważanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego, odbywające się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzące w medytację, modlitwę i kontemplację. To wszystko ma prowadzić do czynu, do podejmowania codziennych decyzji w oparciu o te cztery filary: czytanie – medytacja – modlitwa – czyn.


Lectio divina stanowi część tradycji Kościoła Katolickiego. Jako forma pogłębiania życia duchowego znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.), rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by zaniknąć prawie całkowicie w XV wieku. Zaczęła się odradzać w XX wieku wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego.
Papież Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.

 

 

Zapraszamy do spotkania z Bogiem i Jego słowem.

Niech lectio divina będzie przewodnikiem na tej drodze. Niech wprowadzi nas w nowe doświadczenia, nieplanowane, wynikające bardziej z łaski Bożej, niż z ludzkich schematów i własnych planów.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.